Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie monitoring en verantwoording Sociaal domein november 2014

Het is wenselijk dat bij het vaststellen van de kaders en de verordeningen voor Jeugdhulp, WMO en Participatiewet afspraken over de monitoring en voortgang van de uitvoering tijdig worden vastgelegd. Deze afspraken betreffen waarover en wanneer de raad adequaat wordt geïnformeerd gedurende de komende jaren van implementatie van de decentralisaties.
M 2014 Motie monitoring en verantwoording Sociaal domein D66_2

Gepubliceerd op 25-12-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018