Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Participatiebeleid december 2014

Vraagt het college om bij de afspraken rondom het verrichten van tegenprestatie conform de nieuwe participatiewet ervoor zorg te dragen dat de kosten voor vervoer, verzekering en andere kosten die gemaakt moeten worden om de tegenprestatie te leveren, niet ten laste komen van de burger die verplicht wordt de tegenprestatie te leveren.
M 2014 D66 Motie participatiebeleid

Gepubliceerd op 25-12-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018