Steun ons en help Nederland vooruit

Artikelen van Derden over Voor- en Nadelen van Ambtelijke Fusies en Herindeling

Voor wie zich wil verdiepen in de onderwerpen bestuurlijke herindeling en ambtelijke fusies hebben we een aantal artikelen op een rij gezet over dit onderwerp. Het zijn onderzoeken en opinie stukken over gemeentelijke herindelingen en ambtelijke fusies. Er worden heel veel redenen gegeven waarom je voor de ene of andere optie zou kunnen kiezen en er worden ook heel veel conclusies getrokken over wat bepaalde fusies hebben opgeleverd. Dat levert een heel genuanceerd en ingewikkeld beeld op. Oordeel zelf:

Effecten van gemeentelijke herindelingen; onderzoek naar twaalf Zuidhollandse herindelingen

Lichte evaluatie gemeentelijke herindeling NSOB eindversie 15 april 2013

Gemeentelijke herindelingen: lessen en leerervaringen

Innoveren in samenwerking: een alternatief voor herindeling?

ESB Geen grotere doelmatigheid door herindeling gemeenten

Louter negatieve effecten bij herindeling

Binnenlands Bestuur. Ambtelijke fusie wint aan populariteit

VNG Magazine. Ambtelijke fusie: Stop de laffe schijnoplossing

Overzicht van gemeentelijke herindelingen (Wikipedia)

Den Haag over gemeentelijke herindelingen

Wie nog meer interessante artikelen of onderzoeken kent zouden wij willen vragen om ons die te mailen zodat we ze die kunnen opnemen in ons dossier. Het wordt een interessante discussie, dus kom ook aanstaande dinsdag!

Laatst gewijzigd op 22 november 2018