Steun ons en help Nederland vooruit

Richtingwijzers D66 Weesp

D66 heeft een aantal richtingwijzers, die ondersteunen bij het maken van politieke keuzes voor een bloeiende stad. Deze richtingwijzers zijn de richtsnoeren voor ons verkiezingsprogramma 2018-2022. Dienen nieuwe vraagstukken zich aan, dan gebruiken wij deze richtingwijzers als uitgangspunt.

Eigen kracht
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Daarom zien wij de toekomst met optimisme tegemoet en staan wij voor een positieve politiek. Mensen zijn creatief en vinden voortdurend oplossingen voor uitdagingen. Zaak is om daar als politiek goed naar te kijken en te luisteren. Het beleid van onze gemeente geeft ruimte aan mensen die de gemeenschap met elkaar willen versterken.

Samenwerken vanuit identiteit
In de lokale politiek krijg je alleen niets voor elkaar. Soms werken wij samen met inwoners, soms met bedrijven, soms met maatschappelijke partners, met andere politieke partijen en met onze nieuwe samenwerkingspartner. Maar de belangrijkste samenwerkingspartners zijn onze eigen inwoners. Mensen met ideeën die actief meedoen in de stad. Mensen die, net als wij, het beste voor Weesp willen.

Welvaart voor iedereen
Wij staan voor een samenleving die initiatief beloont en welvaart deelt. Economische bedrijvigheid krijgt daarbij ruimte voor ontwikkeling. Wij streven naar economische zelfstandigheid en zelfredzaamheid voor zoveel mogelijk mensen. Mensen die ondersteuning nodig hebben, moeten dat van de gemeente kunnen krijgen met het doel dat zij – mogelijk op termijn – naar vermogen een maatschappelijke bijdrage leveren. Mensen die het zelfstandig niet redden, moeten op ondersteuning kunnen rekenen voor een menswaardig bestaan.

Behoud en versterk natuur en cultuur
Wij streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving. D66 Weesp maakt zich sterk voor een blijvend leefbare omgeving. Natuur en cultuur zijn belangrijk voor een leefbare en aantrekkelijke stad. D66 Weesp maakt zich sterk voor het beschermen van de geschiedenis van Weesp, voor een gevarieerd en toegankelijk cultureel aanbod en voor behoud en de versterking van zoveel mogelijk groen in en om de stad. Wij staan voor een duurzame gemeente die zelf zo zuinig mogelijk omspringt met energie en middelen.

Eigen keuzes voor levensovertuiging uitgangspunt
Wij verdedigen onze grondrechten en gedeelde waarden. De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid of herkomst. Veiligheid en vrijheid van meningsuiting zijn voor ons centrale waarden. Wij vinden het belangrijk dat mensen vanuit hun eigen religieuze of maatschappelijke overtuiging kunnen kiezen voor hun eigen leefstijl, inclusief recht van vereniging en onderwijs. Veiligheid, wederzijds respect en tolerantie zijn uitgangspunten. De gemeente neemt een actieve houding aan tegenover overlast in elke vorm.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018